EuroExpert

Uprawnienia

Home »  Rzeczoznawstwo »  Uprawnienia

Rzeczoznawca inż. Jerzy Ziajka

Nr. 000676 listy Ministra Infrastruktury i Budownictwa


33Biegły Skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie nr 76.
uprawniony do spraw wyceny pojazdów, maszyn  i urządzeń.

zaświadczenie ministra infrastrukturyJerzy Ziajka

Uprawnienia Rzeczoznawcy Samochodowego wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

numer identyfikacyjny – RS 000676

certyfikat 608 13

Jerzy Ziajka

Certyfikat kompetencji nr 608/13 w zakresie:

  • techniki samochodowej (CA),
  • ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków i zdarzeń drogowych (CB),
  • wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),

zabytkowe jerzy ziajka

OPINIOWANIE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

Jerzy Ziajka

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego dla rzeczoznawców samochodowych z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych.

certyfikat csv jerzy ziajka

Jerzy Ziajka

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia praktyczno-teoretycznego obejmującego wady powłok lakierowych, przyczyny i środki zaradcze oraz metody oceny powłok lakierowych na podstawie norm i przepisów.

Rzeczoznawca inż. Jaroslaw Ziajka

Nr. 001609 listy Ministra Infrastruktury i Budownictwa


zabytkowe jarosław ziajka

OPINIOWANIE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

 Jarosław Ziajka

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego dla rzeczoznawców samochodowych z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych.