EuroExpert

Odszkodowania

Home »  Odszkodowania

Euroexpert to nie firma odszkodowawcza a rzeczoznawcy, którzy nie tylko przeliczą kosztorys a również indywidualnie go zweryfikują na podstawie uszkodzeń powstałych w zdarzeniu.

Do każdej sprawy, podchodzimy indywidualnie i nigdy nie traktujemy klientów według jednego schematu, nawet jeśli ich przypadki są bliźniacze. Nie działamy stereotypowo, dzięki czemu w dalszym ciągu odnosimy sukcesy w dochodzeniu do prawdy i ewentualnych dopłat odszkodowania dla osób potrzebujących pomocy.

Pamiętaj! Sprawca wypadku komunikacyjnego wypłaca odszkodowanie ze swojego OC, więc ubezpieczyciel koniecznie chce sprawdzić uszczerbek na zdrowiu lub mieniu osoby poszkodowanej. Często również można spotkać się z zaniżonymi kosztorysami, które nasza firma w Szczecinie sprawdzi dla Państwa nieodpłatnie i pomoże w odzyskaniu pełnego odszkodowania.

Podejmij walkę i odzyskaj odszkodowanie! Dochodzenie odszkodowań OC, komunikacyjnych, dopłat i wiele innych! Zapraszamy na profesjonalne konsultacje do biura w Szczecinie!

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania min. za:

 • Szkody osobowe
 • Szkody z OC sprawcy
 • Szkody z AC
 • Utracony dochód
 • Utratę wartości pojazdu
 • Szkody rzeczowe
 • Szkody majątkowe
 • Wypadki przy pracy
 • Szkody zagraniczne (Np. w Niemczech)
 • wypadek komunikacyjny
 • wypadek w gospodarstwie rolnym,
 • wypadek przy pracy
 • poślizgniecie potkniecie
 • błędy medyczne
 • uszkodzenie powłok lakierowych oraz innych elementów nadwozia pojazdu –przykładem mogą być: szkody powstałe w wyniku działania firm piaskujących i malujących ( np. stocznia Szczecińska) , w wyniku działania przedsiębiorstwa (np. Grup Azoty ZCH Police S.A.) lub podczas prac remontowych budynków (spadający tynk elewacji, spadające dachówki).

Szkoda osobowa, rzeczowa, majątkowa, wypadek przy pracy i inne

 • Indywidualna analiza każdej sprawy
 • Profesjonalne określenie należnego odszkodowania
 • Pomoc w uzyskaniu dodatkowych świadczeń jak renta powypadkowa
 • Wystąpienie o odszkodowanie zarówno na etapie przedsądowym jak i w sądzie.

Szkoda z OC, AC

Jako rzeczoznawcy samochodowi profesjonalnie i indywidualnie określamy wysokość należnego odszkodowania.
Oferujemy pomoc w uzyskaniu dopłaty do zaniżonego odszkodowania poprzez jedną z dwóch możliwości:

 1. Dochodzenie odszkodowań w imieniu poszkodowanego
 2. Wykup szkód – dopłata do zaniżonego odszkodowania

1. Dochodzenie odszkodowań w imieniu poszkodowanego

 • Pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania zarówno w przypadku wypłaconej już kwoty bezspornej jak i całkowitej odmowy wypłaty
 • Sprawy prowadzimy zarówno przed sądem jak i na drodze sądowej za pośrednictwem kancelarii prawnej
 • Wykonujemy weryfikację kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę reprezentującego ubezpieczalnię
 • Konsultacja i weryfikacja kosztorysu za darmo, honorarium pobieramy po uzyskaniu odszkodowania
 • Wszystkie poniesione i udokumentowane koszty dodatkowe jak holowanie, samochód zastępczy, parking i inne, po wygranej sprawie zwracane są razem z odszkodowaniem
 • Ta opcja umożliwia uzyskanie dopłaty na wyższym poziomie niż sprzedaż praw do odszkodowania jednak czas trwania jest znacznie dłuższy

2. Wykup szkód – dopłata do zaniżonego odszkodowania

 • Szybka dopłata gotówki
 • Sprzedaż praw do poniesionej szkody = sprzedaż problemu raz na zawsze
 • Dopłata gotówki na niższym poziomie niż w przypadku dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej jednak czas trwania całego procesu ogranicza się do minimum
 • Brak dodatkowych kosztów, opłat
 • Bezpieczeństwo transakcji, brak ryzyka

Szkoda w Niemczech

Pomagamy również uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone na terytorium Niemiec.

W przypadku szkód w Niemczech ważne jest, żeby przed zgłoszeniem szkody skonsultować jej możliwe rozwiązanie ponieważ ubezpieczyciel pokryje jedynie koszt pierwszej kalkulacji. Oznacza to, że w przypadku zgłoszenia sprawy do Polskiego przedstawiciela i wykonaniu przez niego kosztorysu naprawy bądź wyceny wartości, za ponowne niezależne wyliczenie koszt nie zostanie już zwrócony.