EuroExpert

Zaniżone odszkodowanie? Sprawdź wszystkie możliwości zanim się zdecydujesz!

Home »  Odszkodowania »  Zaniżone odszkodowanie? Sprawdź wszystkie możliwości zanim się zdecydujesz!

Twoje odszkodowanie zostało zaniżone? Poświęć 2 minuty i zapoznaj się z dostępnymi możliwościami uzyskania należnego odszkodowania

 

Jako jedni z nielicznych oferujemy wszystkie możliwe sposoby na uzyskanie odszkodowania wraz z wyjaśnieniem ich dobrych i złych stron.

 


1. Dochodzenie odszkodowania o własnych siłach

Jako rzeczoznawcy weryfikujemy otrzymany kosztorys i jeżeli jest on zaniżony, wykonujemy kosztorys określający pełną kwotę jaka należy się za poniesioną szkodę.

Kosztorys wykonać możemy w oparciu o:

– kosztorys otrzymany od ubezpieczyciela

– kosztorys otrzymany od ubezpieczyciela oraz oględziny pojazdu (zalecane)

– oględziny pojazdu bądź dokumentację fotograficzną

W tym przypadku poszkodowany ponosi koszt związany z wykonaniem kosztorysu i występuje razem z fakturą o pełną należną kwotę oraz zwrot poniesionych kosztów dodatkowych.


2. Dochodzenie odszkodowania w imieniu poszkodowanego

Zaniżony kosztorys jak w pierwszym przypadku jest weryfikowany, następnie jeżeli jest taka potrzeba wykonany jest kosztorys niezaniżony po czym w imieniu poszkodowanego rozpoczyna się proces dochodzenia odszkodowania zarówno na etapie przed sądowym jak i w przypadku nie zakończenia sporu w formie ugody, również w sądzie.

W tym przypadku odszkodowanie pomniejszone jest o koszt usługi – procent od uzyskanej kwoty w momencie jej uzyskania.


3. Wykup szkody „Dopłata do odszkodowania”

Identycznie jak w obu poprzedzających przypadkach szkoda weryfikowana jest pod kątem wysokości zaniżonego odszkodowania.

Poszkodowany otrzymuje propozycję w formie kwoty, za którą może odsprzedać wierzytelność.

Jeżeli zaproponowana kwota zostanie zaakceptowana, po podpisaniu cesji praw do szkody poszkodowany otrzymuje pieniądze przelewem i „zapomina o sprawie”.

 


Która metoda jest najkorzystniejsza? Na to pytanie odpowiedź trzeba znaleźć samemu, na wszystkie inne pytania chętnie odpowiemy.