EuroExpert

Oględziny pojazdu do wyceny

Home »  Oględziny pojazdu do wyceny

Rzeczoznawcy samochodowi naszej firmy Euroexpert mają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia w zakresie wyceny samochodów, motocykli, maszyn oraz urządzeń technicznych. Nasze opracowania spełniają standardy wymagane przez urzędy skarbowe, urzędy celne oraz pozostałe organy administracji państwowej.

Kiedy zajść może konieczność dokonania wyceny wartości rynkowej?

Niezbędna jest ona między innymi podczas dokonywania czynności ubezpieczenia samochodu. Jego suma ustalana jest z wykorzystaniem skatalogowanych wartości rynkowych. Z usługi, jaką są oględziny pojazdu do wyceny, warto skorzystać również podczas zawierania umowy leasingu. Coraz więcej leasingodawców wymaga bowiem przedłożenia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę samochodowego. Niezbędna będzie ona również w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu, w celu rozliczenia umowy.

W przypadku importu czy dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych wycena rzeczoznawcy samochodowego stanowi dla organów celnych podstawę do wyliczenia podatku akcyzowego. Niekiedy pozwala ona także ograniczyć jego wysokość. Akcyza na samochód osobowy będzie niższa z wyceną wartości, jeżeli sprowadzony pojazd jest uszkodzony. 

Inne sprawy wymagające oględzin pojazdu

Kiedy jeszcze warto skorzystać z usługi, jaką są oględziny pojazdu do wyceny?

Może się ona okazać niezbędna w przypadku szkód komunikacyjnych, dla których koszty naprawy przekraczają wartość rynkową pojazdu, gdy wysokość wypłaconego odszkodowania stanowi różnicę między wartością samochodu przed zaistnieniem szkody oraz w stanie uszkodzonym.

Znaczna część kierowców nie posiada wystarczającej wiedzy czy narzędzi, które pozwoliłyby im ocenić, czy oszacowane przez ubezpieczyciela wartości zostały wyznaczone w sposób obiektywny, bez szkody dla ubezpieczonego. W takiej sytuacji przedłożenie ubezpieczycielowi obiektywnej wyceny wartości samochodu przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę pozwala na uzyskanie dodatkowej kwoty odszkodowania.

Nasi eksperci posługują się specjalistycznymi narzędziami eksperckimi oraz katalogami wartości rynkowych. Są oni również w stanie dokonać wyceny samochodów oraz maszyn z wykorzystaniem metod kosztowych, dochodowych i porównawczych. Z naszą firmą współpracują zarówno klienci indywidualni, jak i instytucje finansowe, floty samochodowe czy różnego rodzaju przedsiębiorstwa.