EuroExpert

Inne / pozostałe pojazdy

Home »  Wycena pojazdu »  Inne / pozostałe pojazdy

Postępowanie po wypadku drogowym powinno być takie samo, niezależnie od tego, czy w zdarzeniu brały udział samochody, czy inne pojazdy. Każdy z uczestników mógł ulec szkodzie, którą należy wycenić. Wszystkie ubezpieczone pojazdy można bowiem naprawić na koszt ubezpieczyciela. To szczególnie ważne, jeśli wypadek nie zdarzył się z naszej winy. Wówczas za naprawę płaci ubezpieczyciel sprawcy, a my możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania po wypadku. Dlatego warto dokonać oględzin po kolizji drogowej każdego rodzaju pojazdu, który został w jej wyniku uszkodzony.

Co mogą dać oględziny?

W wyniku kolizji drogowej zazwyczaj dochodzi do uszkodzenia pojazdu. By ocenić szkody, trzeba dokonać oględzin. W przypadku lekkiej stłuczki wystarczy zrobić to samemu, ale kiedy uszkodzenia są duże, sprawa się komplikuje. Wycena naprawy auta jest bardzo ważna, jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie po wypadku. Od niej zależy wysokość odszkodowania, a także rozpatrzenie sprawy przez ubezpieczyciela. Im wyższy okaże się koszt naprawy, tym większa szansa, że dostaniemy pieniądze z ubezpieczenia pojazdu. W przypadku bardzo poważnych szkód mogą pojawić się też inne problemy jak na przykład postępowanie sądowe. Wówczas dobrze jest dysponować szczegółowo sporządzonym protokołem oględzin, który będzie dowodem przy ustalaniu, co się dokładnie zdarzyło.

Euroexpert – oględziny po wypadku

Nasi rzeczoznawcy są fachowcami i dysponują profesjonalnym sprzętem, co daje gwarancję, że przeprowadzone oględziny będą rzetelne i dokładne. Zostaną też poparte przejrzystą dokumentacją, z której jasno będzie wynikać rozmiar i rodzaj szkody. Dzięki temu ubezpieczyciel i rzeczoznawca, który będzie wyceniał koszt naprawy, nie będą mieli wątpliwości co do oceny zdarzenia. Korzystając z naszych usług zapewniasz sobie pewność, że otrzymasz należne odszkodowanie, a koszt naprawy nie będzie wyższy, niż przewidywany przez naszych specjalistów.

Wypadek drogowy, niezależnie od rozmiaru zdarzenia, jest sytuacją stresującą. Dzięki firmie Euroexpert przejdziesz przez wszystkie etapy: od oględzin pojazdu po wypłatę odszkodowania bez problemów. Nasi fachowcy zapewnią kompleksową i rzetelną pomoc. To niezwykle istotne, aby oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów i mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione w możliwie najkorzystniejszy dla nas sposób. Nasze wsparcie daje Ci spokój, pewność i zmniejszenie kosztów naprawy.