EuroExpert

Rodo

Home »  Rodo

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administrator danych:

Euroexpert Jarosław Ziajka
ul. Bolesława Krzywoustego 7a/7
70-244 Szczecin
NIP: 852-238-90-53

2. Przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, dane znajdujące się w dowodzie osobistym, dane kontaktowe (nr. tel, adres mailowy), dane dotyczących zdarzeń drogowych i innych szkód.

3. Dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji zleceń zgodnie z ustalonym zakresem,
  • w celu zarządzania i windykacji należności,
  • w celu kontaktu w sprawach związanych z prowadzonymi pracami zgodnie z zleceniem,

4. Podstawą przetwarzania jest:

4.1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub

4.2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub

4.3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Euroexpert-Rzeczoznawstwo lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych;

9. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adresem biura podanym powyżej bądź poprzez adres skrzynki pocztowej: euroexpert.szczecin@gmail.com