EuroExpert

Uprawnienia

Home »  Rzeczoznawstwo samochodowe »  Uprawnienia

Rzeczoznawca inż. Jerzy Ziajka

Uprawnienia Rzeczoznawcy Samochodowego wydane przez Ministra Infrastruktury nr. 000676

Biegły Skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie nr 76.
uprawniony do spraw wyceny pojazdów, maszyn  i urządzeń.


Certyfikat kompetencji nr 608/13/16 w zakresie:

  • techniki samochodowej (CA),
  • ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków i zdarzeń drogowych (CB),
  • wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),

OPINIOWANIE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego dla rzeczoznawców samochodowych z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych.

Organizator: Stowarzyszenie rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego EKSPERTMOT

„CSV”

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia praktyczno-teoretycznego obejmującego wady powłok lakierowych, przyczyny i środki zaradcze oraz metody oceny powłok lakierowych na podstawie norm i przepisów.

Zaświadczenie po szkoleniu nt.: Identyfikacja oraz ocena stanu technicznego i oryginalności elementów bezpieczeństwa biernego samochodu

Organizator: Stowarzyszenie rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego EKSPERTMOT


Zaświadczenie po szkoleniu nt.: Tendencje rozwojowe w technice samochodowej

Organizator: Stowarzyszenie rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego EKSPERTMOT

Rzeczoznawca inż. Jaroslaw Ziajka

Uprawnienia Rzeczoznawcy Samochodowego wydane przez Ministra Infrastruktury nr. 001609


Certyfikat kompetencji nr 656/16 w zakresie:

  • techniki samochodowej (CA),
  • wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),

OPINIOWANIE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego dla rzeczoznawców samochodowych z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych.

Organizator: Stowarzyszenie rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego EKSPERTMOT

Zaświadczenie po szkoleniu nt.: Identyfikacja oraz ocena stanu technicznego i oryginalności elementów bezpieczeństwa biernego samochodu

Organizator: Stowarzyszenie rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego EKSPERTMOT

Certyfikaty ukończenia szkoleń nt.: Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych etap I oraz etap II

Organizator: Bomis